Ergoterapeits Nataļja Lietauniece:

 Pieņemšanas laiks: (pēc iepriekšējā pieraksta)

  • Trešdiena    9:00 - 16:00

ERGOTERAPIJA

  Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecībām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos.

  Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni un piederīgajiem. Lai sasniegtu pilnīgu terapijas mērķi, liela nozīme ir komandas darbam. Ir nepieciešams sadarboties ar citiem speciālistiem (ārstējošo ārstu, fizioterapeitu, audiologopēdu, psihologu, u.c. ).

  Uzsākot darbu ar pacientu, ergoterapeits novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes, kā arī iegūst informāciju par fizisko vidi - dzīvesvietas, mājokļa, darbavietas vai skolas apstākļiem - un sociālo vidi - ģimeni, draugiem, skolasbiedreim, darba biedriem, u.c.

  Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

  Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro  nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā. 

  Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās - ar zīdaiņiem un pirmsskolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem. 

   Pierakstīties pie ergoterapeita:

  • Līvānos pa tālruni    -    65320346

      PIERAKSTĪTIES                         

       CENRĀDIS                              

      Kinezioloģiskā teipošana     .